,
?
   
  -   (12/11/2015 13:24:53)

 
 
 
בשיעור פרטני במפגש של פעמיים בשבוע אני נחשפת לאותיות בערבית באמצעות פזל להרכבת מילים. היום הרכבתי את המילים ( חתול, תרנגול, סוס, ענבים, שמש, פרה(, בנוסף עשיתי התאמה בין מילה למילה (פרה-פרה).

 אני נהניתי מאוד ומחכה שאלמד עוד מילים.

 

מאת מרוה עומר – מחנכת הכיתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : Dynamika